วัยสูงอายุ

วัยสูงอายุ

คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ เปิดศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะ วัยสูงอายุ รับสังคมผู้สูงวัย วัยสูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัว “ศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ” (Center for Health and Well-being Promotion for Older People: CHWPOP) เพื่อรองรับสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภามหาวิทยาลัย ร่วมในพิธีเปิดศูนย์ฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 ณ ชั้น 10 อาคารบรมราชชนีศรีศตพรรษ ศ.ดร.รัตน์ศิริ ทาโต คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ  เปิดเผยว่า คณะฯ มีวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรชั้นนำในการผลิตผู้นำทางการพยาบาล สร้างองค์ความรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะที่ยั่งยืนของสังคม ซึ่งตลอดระยะเวลา 56 ปีของการจัดการศึกษาทางพยาบาลศาสตร์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ 35 ปีคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ คณะฯ ได้สร้างผู้นำทางการพยาบาล ผลิตผลงานวิจัย และรับใช้สังคมด้วยการให้บริการทางวิชาการมาอย่างต่อเนื่อง  สำหรับการเปิดศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุนั้น คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ  กล่าวว่า เนื่องจากในปี […]