คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ เปิดศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะ วัยสูงอายุ รับสังคมผู้สูงวัย

วัยสูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัว “ศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ” (Center for Health and Well-being Promotion for Older People: CHWPOP) เพื่อรองรับสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภามหาวิทยาลัย ร่วมในพิธีเปิดศูนย์ฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 ณ ชั้น 10 อาคารบรมราชชนีศรีศตพรรษ

ศ.ดร.รัตน์ศิริ ทาโต คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ  เปิดเผยว่า คณะฯ มีวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรชั้นนำในการผลิตผู้นำทางการพยาบาล สร้างองค์ความรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะที่ยั่งยืนของสังคม ซึ่งตลอดระยะเวลา 56 ปีของการจัดการศึกษาทางพยาบาลศาสตร์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ 35 ปีคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ คณะฯ ได้สร้างผู้นำทางการพยาบาล ผลิตผลงานวิจัย และรับใช้สังคมด้วยการให้บริการทางวิชาการมาอย่างต่อเนื่อง 

สำหรับการเปิดศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุนั้น คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ  กล่าวว่า เนื่องจากในปี 2566 ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ โดยมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปจำนวน 12,814,788 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด ผู้สูงอายุเกินกว่าครึ่งมีโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ข้อเข่าเสื่อม จึงทำให้แนวโน้มที่ผู้สูงอายุจะมีภาวะพึ่งพิงมากขึ้น ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดและมีการดูแลที่ซับซ้อนมากขึ้น ประกอบกับลูกหลานที่จำเป็นต้องออกไปทำงานนอกบ้าน ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จึงต้องอยู่ตามลำพังที่บ้านในช่วงกลางวัน จึงมีภาวะเปราะบาง เสี่ยงต่อการหกล้ม และมีภาวะซึมเศร้ามากขึ้น ดังนั้นการมีสถานที่ดูแลระหว่างวัน (Day care) จึงตอบสนองความต้องการของสังคม และตอบโจทย์วิถีชีวิตการทำงานของคนในเมืองที่ต้องออกทำงานนอกบ้านไม่สามารถดูแลผู้สูงอายุได้อย่างต่อเนื่อง

รศ.ร.อ.หญิง ดร.ศิริพันธุ์ สาสัตย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ ได้กล่าวถึงการให้บริการของศูนย์ฯ ว่า มีการให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมการช่วยเหลือตนเอง และชะลอความเสื่อมถอย รวมถึงการให้คำปรึกษา และสอนสาธิตการดูแลโดยใช้ผู้สูงอายุเป็นศูนย์กลาง ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุที่มีภาวะเปราะบาง     มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง รู้สึกเหนื่อย หมดแรง เดินช้าลง น้ำหนักลดลงโดยไม่ตั้งใจ และออกแรงในชีวิตประจำวันลดลง นอกจากนี้ทางศูนย์ฯ ยังเป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมบุคลากรทางสุขภาพและผู้ดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งยังเป็นศูนย์ศึกษาวิจัยด้านผู้สูงอายุอีกด้วย

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ  เปิดให้บริการวันพุธ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. ผู้สนใจเข้ารับบริการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณนิตยตา กลีบลำดวน โทร. 0-2218-1346

ขอขอบคุณบทความจาก : chula